Regulamin

 

1. Dodanie o firmie do Firmy.Serokomla.pl wiąże się z akceptacją  niniejszego Regulaminu.

 

2. Każdą firmę można dodać do do katalogu Firmy.Serokomla.pl tylko raz i tylko do jednej kategorii.

 

3. Akceptujemy jedynie domeny i subdomeny do stron firmowych, jakiekolwiek inne formy adresów (obraz, plik, zdjęcie itp) będą odrzucane.

 

4. Warunkiem publikacji jest dodanie logotypu zgłaszanej firmy, w przeciwnym razie wpis zostanie usunięty.

 

5. Dodawana strona firmowa nie może być w etapie budowy.

 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów technicznych i ortograficznych wpisu.

 

7. Tytuł strony jak i cały opis wpisu powinien być unikatowy, poprawny językowo, merytoryczny i musi mieć minimum 2000 znaków ze spacjami. 

 

8. Strony dodawane niezgodnie z regulaminem będą usuwane.

 

9. Do katalogu Firmy.Serokomla.pl dodajemy firmy mające siedzibę lub oddział na terenie Polski.

 

10. Do katalogu Firmy.Serokomla.pl nie dodajemy stron: o treści pornograficznej, o treści obraźliwej dla innych grup rasowych lub o odmiennej religii.

 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z użytkownikami.

 

12. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jego właścicieli.

 

13. Strony, które naruszą regulamin w terminie późniejszym będą usuwane.

 

14. Inne reklamacje związane z funkcjonowaniem katalogu należy zgłaszać poprzez dział kontakt.

 

15. Firmy.Serokomla.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

 

16. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem Firmy.Serokomla.pl i zapoznawania się z nimi.

 

17. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Firmy.Serokomla.pl